TEL: +421 915 078 142

Zaujímavé osobnosti, ktoré renesančný meštiansky dom vlastnili a obývali a žili v ňom aktívnym spoločenským a podnikateľským životom, jednoznačne vytvárajú predpoklady posunúť túto zaujímavú históriu do prítomnosti a budúcnosti. Na oslavu tejto histórie preto vzniká z renesančného meštianskeho domu Penzión Elizabetha***.

Eliz 3

Ubytovanie v centre

Penzión Elizabetha sa nachádza priamo v historickom centre Kysuckého Nového Mesta, na Námestí Slobody. Je súčasťou radovej zástavby, ktorá tvorí jadro mestskej pamiatkovej zóny.

Kúsok histórie

Latinský nápis v historických priestoroch meštianskeho domu renesančného dokumentuje, že tento objekt, ktorý sa nachádza v radovej historickej časti námestia, mal v tom období mimoriadny význam a postavenie. Autentický nápis v latinskom jazyku je na hrade rokovacieho salóna: ´´AEDIFICAVIT S.D.ANDREAS FUSEK CUM CONTORALIS SUAD. ELIZABETHA BORCSICKI ANNO 1748 DIE 6. MAI´´.

Preklad latinského textu: Vybudované urodzeným pánom Andreasom Fusekom a urodzenou pani Elizabethou Borcsicki roku 1748 dňa 6. mája

Zažiteje u nás

Ponúkame ubytovanie i priestor na rodinné oslavy a firemné akcie.