TEL: +421 915 078 142

Kysucké Nové Mesto v 16. storočí získalo jarmočné právo už v roku 1566 a panoval tu čulý obchod z blízkym Sliezskom a Poľskom. V 17. storočí bolo v Kysuckom Novom Meste 35 meštianskych domov a 30 hospodárstiev. Mestu predsedala rada mestského richtára, prísažného a 10 senátorov. Na čele úradu bol mestský notár.

V tomto období tu existovala i mestská latinská škola. V tom období Kysucké Nové Mesto patrilo medzi najväčšie remeselnícke strediská, kde existovalo 7 cechov, 20 odborov remeselnej výroby s 239 majstrami. Najpočetnejší boli súkenníci, čižmári, kováči, zámočníci, hrnčiari a krajčíri. Túto skupinu dotvárali významní obchodníci, ktorí s týmito tovarmi obchodovali. Zároveň taktiež existovali významní obchodníci, ktorí sa spolupodielali na výrobe a predaji rôznych druhov výrobkov ako aj predaji potravinárskych produktov pšenice, mäsa, mäsových výrobkov, vína, destilátov a piva.

Mesto vďaka obchodným cestám cez Jablunkovský priesmyk a okolo rieky Kysuca významne rozvíjalo obchodné styky nielen s Poľskom a Sliezskom, ale aj s inými krajinami v ďalšom okolí ako bolo Nemecko a rôzne časti Rakúsko-Uhorska. Za významnú skutočnosť považujeme uviesť aj to, že obchodní cestujúci, ktorí prechádzali Kysuckým Novým Mestom smerom cez Jablunkovský priesmyk do Poľska a Sliezska, mohli aj s konskými povozmi zastaviť v dvorovej časti objektu, občerstviť sa, odpočinúť si a prenocovať. Teda už v tomto období objekt slúžil na tú dobu aj ako významné ubytovacie zariadenie pre obchodných cestujúcich.

Zaujímavé osobnosti, ktoré renesančný meštiansky dom vlastnili a obývali a žili v ňom aktívnym spoločenským a podnikateľským životom, jednoznačne vytvárajú predpoklady posunúť túto zaujímavú históriu do prítomnosti a budúcnosti. Na oslavu tejto histórie preto vzniká z renesančného meštianskeho domu Penzión Elizabetha*.

Ponúkame ubytovanie i priestor na rodinné oslavy a firemné akcie.